Црква у селу Црчеву

Штампа

Фото:Б.МиловићФото:Б.МиловићНа улазу у планинско село Црчево изнад сеоског макадамског пута налазе се остаци цркве, за коју мештани кажу да је најстарија у овом крају.Са свих страна густо растиње и дрвеће прекрило је преостале остатке цркве око чије основе је сеоско становништво прикупило порушене квадере сиге и камена. На западној страни остала су сачувана улазна врата са делом зида са делом зида и лунетом за који се може предпоставити да припадају другој фази изградње, када је дозидана припрата.

 

Припрату и наос цркве дели остатак порушеног зида, који је остао сачуван само до темељне зоне и пажљивим посматрањем уочава се јасна разлика зидара мајстора који су зидали првобитну цркву и овај каснији дозидани део. У наосу цркве,северни и јужни зид сачувани су готово до висине сводова, док је зид апсиде са полукалотом остао сачуван. Сводови са кровним покривачем и највероватније једна купола нестали су трагом у неком времену када је ова црква страдала и остала у овом стању до данашег дана. Уз порушене зидове наоса цркве прислоњени су, у највећој мери оштећени надгробни споменици из различитих периода, као и поломљене плоче, на којима распознајемо бордуре и уклесане крстове, који су некад чинили мобилијар цркве, а можда и делове амвонске розете. Све ово, како рекоше мештани, нико није истраживао, археолошки ископавао, нити се чак интересовао за њену обнову, него и њено вековно постијање.

 

Остаци цркве у селу Црчеву заслужују посебну пажњу истраживача, зато што је највећи број артефеката остао сачуван и на основу којих се може утврдити, не само време настанка него и фазе које су несумњиво пратиле њено постојање од времена настанка па до данас. Такође, значајна очуваност зидова, као и то што је цео зарушен материјал квадера сиге и камена сложен уз саме зидове порушене цркве.

 

Фото галерија (2013.)

______________________________

Приредио: Миломир Рашковић
Фото: Бојан Миловић