Планина голија

Најочуванија заједница планинског јавора налази се на Голији.

Пештерска висораван

Најважнији очувани пример специфичног влажног тресавског станишта.

Хамам у Новом Пазару

Један од најтипичнијих облика исламског градитељства.

Црква Св. Ђорђа у Поцесју

Према народној традицији ово је била латинска црква. То може да наведе на претпоставку да црква потиче из средњег века, из времена кад су у овим крајевима као рудари радили Саси, а Дубровчани овде имали своју колонију. 

Планина Мокра гора

Мокра гора припада планинском венцу Проклетија, чији је рељеф формиран услед ендогених или унутрашњих сила, односно тектонским покретима створене су крупне пликативне и руптурне структуре док су егзоген силе деловале на морфоскултурне облике.

Манастир Ђурђеви ступови

Недалеко од Новог Пазара, изнад  долина река Рашке и Дежеве, уздиже се над околним брдима  узвишење на чијем врху се налази манастир Ђурђеви ступови. Захваљујући таквом положају, Ђурђеви ступови су постала  особена просторна  доминанта над ширим подручјем средњовековног Раса...

Алтун-Алем џамија

По др Андреји Андрејевићу, историчару уметности из Београда, који је, на њему својствен начин, проучио Алтун – алем џамију у Новом Пазару, њену историјску и уметничку вредност, то је једна од најлепших грађевина те врсте у Србији.

Стари Рас

Стари Рас у традицији српског народа  има посебно значење. То је средиште и место из кога је поникла средњовековна српска држава,  одакле је владао и сазивао државне саборе велики жупан Стефан Немања, где су он и његови потомци  имали своје дворове.

Ажурирани чланци
Манастир Сопоћани

Ажуриран садржај везан за фреско сликарство. Допуњене фотографије.

Манастир Црна Река

Додате нове фотографије.

Чланци у изради
  • Црква у Јаначком пољу

  • Црква у Црчеву

PDF библиотека

copyright © 2011-2023. Encyclopedia Rascia, Енциклопедија Рашких предела, сва права заштићена.
Забрањено је свако преузимање, копирања садржаја сајта без претходне сагласности.