Планина голија

    Најочуванија заједница планинског јавора налази се на Голији.

    Пештерска висораван

    Најважнији очувани пример специфичног влажног тресавског станишта.

    Хамам у Новом Пазару

    Један од најтипичнијих облика исламског градитељства.

    Црква св. Николе

    Црква светог Николе у Штитарима је црква средњих димензија, рађена с очигледним декоративним претензијама. У основи је једнобродна грађевина с олтарском апсидом која је изнутра полокружна а споља седмострана. 

    Планина Мокра гора

    Мокра гора припада планинском венцу Проклетија, чији је рељеф формиран услед ендогених или унутрашњих сила, односно тектонским покретима створене су крупне пликативне и руптурне структуре док су егзоген силе деловале на морфоскултурне облике.

    Манастир Ђурђеви ступови

    Недалеко од Новог Пазара, изнад  долина река Рашке и Дежеве, уздиже се над околним брдима  узвишење на чијем врху се налази манастир Ђурђеви ступови. Захваљујући таквом положају, Ђурђеви ступови су постала  особена просторна  доминанта над ширим подручјем средњовековног Раса...

    Алтун-Алем џамија

    По др Андреји Андрејевићу, историчару уметности из Београда, који је, на њему својствен начин, проучио Алтун – алем џамију у Новом Пазару, њену историјску и уметничку вредност, то је једна од најлепших грађевина те врсте у Србији.

    Стари Рас

    Стари Рас у традицији српског народа  има посебно значење. То је средиште и место из кога је поникла средњовековна српска држава,  одакле је владао и сазивао државне саборе велики жупан Стефан Немања, где су он и његови потомци  имали своје дворове.

    Подржите наш рад

    Енциклопедија Расција је независни пројекат који изискује много времена и труда. Ако вам се свиђа садржај који публикујемо, можете нас подржати преко Патреона.  Унапред хвала.

    Become a Patron!
    Ажурирани чланци
    Манастир Сопоћани

    Ажуриран садржај везан за фреско сликарство. Допуњене фотографије.

    Манастир Црна Река

    Додате нове фотографије.

    Чланци у изради
    • Црква у Јаначком пољу

    • Црква у Црчеву

    PDF библиотека

    copyright © 2011-2021. Encyclopedia Rascia, Енциклопедија Рашких предела, сва права заштићена.
    Забрањено је свако преузимање, копирања садржаја сајта без претходне сагласности.