Стари Рас

Стари Рас у традицији српског народа  има посебно значење. То је средиште и место из кога је поникла средњовековна српска држава,  одакле је владао и сазивао државне саборе велики жупан Стефан Немања, где су он и његови потомци  имали своје дворове. И у виђењима станаца Рас је означвао центар Србије. Током средњег века, савременици са западних страна Европе по њему су често земљу Србију називали Рашком...

Средњовековно Трговиште

У амфитеатралној ували крај ушћа Себечевске реке у Рашку, испод рушевина старог Раса, крајем  прве половине XIV века  подигнуто је ново насеље – Трговиште. Са разореним градом оно није било у непосредној вези. Настало је у сасвим другим условима, у време када су се овим речним долинама у средишту Србије уместо војске у ратном походу кретали каравани трговаца. 

Утврђење Јелеч

Предео између Рашке и Ибра, коме се планина Рогозна испречила на његовом бржем путу ка Панонској низији, био је средиште српске средњовековне државе у доба првих Немањића. Веома је богат старинама, које су контраст и украс живописној дивљини овог планинског краја. Међу многобројним споменицима својим необичним положајем издваја се утврђење Јелеч. Остаци овог уврђења налазе се на једном од највиших и, свакако тешко приступачном врху планине Рогозне.


copyright © 2011-2023. Encyclopedia Rascia, Енциклопедија Рашких предела, сва права заштићена.
Забрањено је свако преузимање, копирања садржаја сајта без претходне сагласности.