Средњовековна некропола у Љуљцу

Локалитет се налази  на благој уздигнутој главици уз садашње сеоско гробље. На врху главице, односно средишњем делу некрополе налазе се веће, необрађене камене плоче или делимично обрађене. На перферном делу некрополе, са западне стране, налазе се надгробни споменици клесани у облику крста и једна обрађена надгробна плоча са стилизованом људском представом (као на Трговишту). Орјентација гробова је запад – исток.


copyright © 2011-2023. Encyclopedia Rascia, Енциклопедија Рашких предела, сва права заштићена.
Забрањено је свако преузимање, копирања садржаја сајта без претходне сагласности.