Петрова црква

На благој узвишици изнад десне обале Дежеве, недалеко од ушћа у Рашку, изнад оскудне равнице с леве обале Рашке , поред самог некадашњег главног пута Рашка  Нови Пазар, с десне стране, на 2 км испред седишта  новопазарског града, уздиже се древни храм, један од најстаријих у нашој земљи, „црква светих  и свеславних и врховних апостола  Петра и Павла”.

Црква Св. апостола Петра и Павла у селу Попе

Црква Св. апостола Петра и Павла у селу Попе налази се 15 км западно од Новог Пазара. Сама црква је била у веома лошем стању, па су предузети археолошки и конзерваторски радови 1971. Приликом тих радова установљено је да се садашња црква која потиче из XVII века налази на темељима две старије култне грађевине. 

Црква Св. Николе у Н.Пазару

Црква Св. Николе у Варошмали подигнута је на самом почетку осме деценије деветнаестог века (1871), као тробродна базиликална грађевина са куполом. Изграђена је је од камена и делова андезитске лаве, као монументално црквено здање, понешто здепастог кубичног волумена, споља рашчлањеног са пет плитких слепих аркадних ниша, перфорираних прозорима.  

Мариница из Дојиновића

Најнеобичнија грађевина међу свим црквама новопазарског краја јесте црква св. Марине у Дојиновићима, познате под именом Мариница. То је минијатурно здање чија дужина једва прелази 3 метра, а ширина око 1,5м. По предању црква је подигнута за једну ноћ упркос забрани турских власти. 

Црква св. Николе у Штитарима

То је црква средњих димензија, рађена с очигледним декоративним претензијама. У основи је једнобродна грађевина с олтарском апсидом која је изнутра полокружна а споља седмострана. Поред наоса има и припрату која је од наоса луком ношеним ступцима. 

Црква у Кузмичеву

Стара црква у Доњем Кузмичеву, под Голијом, подигнута је на левој обали сеоске речице у њеној проширеној долини, непосредно ниже кућа. Она је посвећена св. Николи, па се у народу назива Никољача. Према натпису на белој мермерној плочи, која је узидана изнад надвратника западних врата, цркву је подигао неки Вучихна 1597. године, у време рашког митрополита Васириона.  

Црква Св. Димитрија

Црква св. Димитрија у Митровој Реци налази се поред пута који води од Новог Пазара према Шароњама и даље Голији, као и према Врановини. Црква је подигнута крајем XVI века. Настрадала негде у XVIII веку, да би је мештани обновили 1853. године, што сазнајемо из постојећег натписа.  

Пећински манастир Арх. Михаила

Комплекс пећинског манастира налазо се у једној поткапини источне падине брега Градина, испод окомитих стена  на којима стоје бедеми подграђа. Захваљујући откривеним записима на стени, као и сећањима дубровачког трговца Николе Бошковића, која су забележена почетком XVIII века, дошло се до поузданог сазнања да се овде налазио манастир посвећен арханђелу Михаилу.

Цркве средњовековног Трговишта

Током археолошких истраживања, на простору Трговишта, откривени су остаци четири цркве. Због чињенице да се средњовековна микротопонимија на овом подручју није одржала нису познате ни имена патрона цркава па су због тога цркве означене редним бројевима.

Црква у Дежеви

Има индиција да су се у Дежеви налазили немањићки двори, односно да је ту била баштина или крунски посед Немањића. То још увек научно није потврђено.  Током 1981. и 1982. године извшена су археолошка истраживања и том приликом откривени су остаци цркве као и некропола која се налазила око самог храма. Остаци цркве су сачувани у веома лошем стању због разарања и разношења грађевинског материјала.

Црква Лазарица

Остаци цркве Лазарице налазе се у селу Пурће, у сливу реке Људске, код Нивог Пазара. Данас обрушеног свода, црква је сачувала основне елементе градитељства по којима се везује за скупину оближњих сличних храмова подигнутих у првој половини XVII века.

Црква Илиница

Црквина Илиница се налази у месту Дреноваку, између Доиновића и Вевера, недалеко од Маринице. Њени зидови одржали су се до висине свода. Зидана је од тесаног камена. На зидовима нема живописа, нити се сада може утврдити да га је било, пошто је малтер са камена сасвим скинут.

Црква Светог Ђорђа у Поцесју

Према народној традицији ово је била латинска црква. То може да наведе на претпоставку да црква потиче из средњег века, из времена кад су у овим крајевима као рудари радили Саси, а Дубровчани овде имали своју колонију. Немамо никаквих других одређених података који би ишли у прилог ове предпоставке, или који би је оповргнули. Тачно је, наиме, да данашња црква са фрагментарно сачуваним живописом потиче из краја XVI или прве половине XVII века.

copyright © 2011-2021. Encyclopedia Rascia, Енциклопедија Рашких предела, сва права заштићена.
Забрањено је свако преузимање, копирања садржаја сајта без претходне сагласности.