Црква Илиница

Црквина Илиница се налази у месту Дреноваку, између Доиновића и Вевера, недалеко од Маринице. Њени зидови одржали су се до висине свода. Зидана је од тесаног камена.

На зидовима нема живописа, нити се сада може утврдити да га је било, пошто је малтер са камена сасвим скинут. Оштећени зидови указују на то да је кров давно порушен и да су кише и снегови уништили њен живопис. Под у олтару је поплочан белим мермерним плочама. У цркви се у олтарском простору налазе две добро очуване крстионце у облику путира. Црквина је једнобродна и има врата која се налазе са јужне стране.

Површина простора између зидова износи 5м са 2,7м. Правоугаоног је облика, без апсиде са спољне стране. Једино је на унутрашњој страни источног зида изведен плитки полукруг који представља апсиду. Била је посвећена св. Илији, по коме је у народу добила назив.

 

На зидовима нема живописа, нити се сада може утврдити да га је било, пошто је малтер са камена сасвим скинут. Оштећени зидови указују на то да је кров давно порушен и да су кише и снегови уништили њен живопис. 

Галерија


  • Приредио:

    Миломир Рашковић

  • Фото:

    Бојан Миловић

  • Литература:

    Петар Ж. Петровић, Рашка, антропогеографска проучавања, Београд 1984, 156.


copyright © 2011-2021. Encyclopedia Rascia, Енциклопедија Рашких предела, сва права заштићена.
Забрањено је свако преузимање, копирања садржаја сајта без претходне сагласности.