Црква Лазарица

Остаци цркве Лазарице налазе се у селу Пурће, у сливу реке Људске, код Нивог Пазара. Данас обрушеног свода, црква је сачувала основне елементе градитељства по којима се везује за скупину оближњих сличних храмова подигнутих у првој половини XVII века.

Једнобродне је основе, са апсидом која је споља и изнутра полукружне основе у ширини брода. Површина њеног унутрашњег простора је 7,22 м са 3,74 м. Посвећена је св. Лазару (Видовдану), по коме је у народу добила назив.  У унутрашњости се уочава како низ различитих, асиметрично распоређених зиданих ниша и прозорских отвора, тако и веома уски пиластри који су одвајали олтарски простор од наоса. Почетак свода обележен је уским профилисаним венцем који се протеже целим обимом цркве. Међу сличним грађевинама, овде се истиче рука искусног и вичног мајстора, која се огледа како у прецизности размеравања грађевине тако и кроз фино клесане, правилне тесанике употребљене за зидање. Фреске нису сачуване, а истрживачко конзерваторски радови нису рађени.

Црква Лазарица посвећена је св. Лазару ( Видовдану ), по коме је у народу добила назив.  У унутрашњости се уочава како низ различитих, асиметрично распоређених зиданих ниша и прозорских отвора, тако и веома уски пиластри који су одвајали олтарски простор од наоса. 

Галерија

 • Приредио:

  Миломир Рашковић

 • Фото:

  Бојан Миловић

 • Литература:

  1. Петар Ж. Петровић,Рашка-антропогеографска проучавања,Београд 1984,157
  2. Споменици културе у Србији


copyright © 2011-2021. Encyclopedia Rascia, Енциклопедија Рашких предела, сва права заштићена.
Забрањено је свако преузимање, копирања садржаја сајта без претходне сагласности.