Црква Св. апостола Петра и Павла у селу Попе

Црква Св. апостола Петра и Павла у селу Попе налази се 15 км западно од Новог Пазара. Сама црква је била у веома лошем стању, па су предузети археолошки и конзерваторски радови 1971. годинe

Приликом тих радова установљено је да се садашња црква која потиче из XVII века налази на темељима две старије култне грађевине. Темељи данашње цркве леже на темељима старије цркве који потичу из XIV века, а темељи  ове две цркве леже на поду мало веће тробродне базилике која представља најстарији културни објекат који највероватније потиче из рановизантијског периода.

На простору апсиде средњег брода базилике очувана је стопа за часну трпезу, као и у апсиди северног брода. Насупрот стопе за часну трпезу средњег брода налази се банак који је служио као седиште. Базилика је највероватније имала са северне стране анекс, који није истражен, а ту се вероватно налазила крстионица.

Садашња црква је живописана и живопис је већем делу сачуван.  У унутрашњости цркве налази се мермерна плоча на којој се налази ктиторски натпис где стоји да је црква подигнута 1650. годинe, а ктитор је био Велимир Чолић са братијом.

На ширем простору око цркве налази се већа некропола. Најзанимљивији део некрополе који се налази око саме цркве припада средњем веку и везује се за средњу цркву. Надгробни споменици имају облик хоризонталних плоча. Поједини гробови поред плоча имају и по мању плочу постављену код главе и код ногу. Већи део плоча нема никакав орнамент, осим мањег броја које на себи имају исклесану људску фигуру. Једна хоризонтална плоча има натпис који се односи на попадију попа Миховила. Сматра се да је из ХIII века. Највећи део гробова везује се за млађу цкву. Надгробни споменици имају облик крста. Има их разних облика и сваки има различит орнамент.

Поред цркве пронађен је и један антички споменик са рељефним људским представама, без натписа. Овај споменик нема никакве везе са поменутом базиликом и вероватно је био део неког античког локалитета.

Никад нисам могао без узбуђења стајати на људском руком обрађеном и од употребе излизаном камену некадашњих градова и зидина.

Иво Андрић

Галерија


  • Приредио:

    Миломир Рашковић

  • Фото:

    Бојан Миловић

  • Литература:

    Новопазарски зборник бр.1 (1977), Нови Пазар и околина(1969).


copyright © 2011-2021. Encyclopedia Rascia, Енциклопедија Рашких предела, сва права заштићена.
Забрањено је свако преузимање, копирања садржаја сајта без претходне сагласности.