Насловна страна ▼ Историја ● Црквине

Црквине

Пећински манастир Арх. Михаила

Фото: Б.МиловићФото: Б.МиловићКомплекс пећинског манастира налазо се у једној поткапини источне падине брега Градина, испод окомитих стена  на којима стоје бедеми подграђа. Захваљујући откривеним записима на стени, као и сећањима дубровачког трговца Николе Бошковића, која су забележена почетком XVIII века, дошло се до поузданог сазнања да се овде налазио манастир посвећен арханђелу Михаилу. Манастирска црква, веома скромних димензија, била је делом подвучена  под свод пећине  и орјентисана  у правцу север-југ. Услед одроњавања стене на којој је била подигнута, од цркве је остао очуван само западни зид с једним прислоњеним луком, почетак олтарске апсиде  на северној и део зида  на јужној страни, где је вероватно био улаз. На стени изнад овог зида постоје усечени трагови деформисаног полуобличастог свода, а на вертикалним површинама  стена  с јужне и западне  стране  запажају се дубоко усечени жлебови, који су несумљиво служили  за ослањање једносливне кровне конструкције. Сама црква је била живописана, о чему сведочи мноштво фргманата  фресака откривени у шуту. Са спољне стране  јужног зида, поред поред неколико малих фрагмената фреско-малтера, на грубој површини зидне масе донедавно се уочавао цртеж једног светитеља - ратника, висине око 1,50m, који је био рађен једноставним потезима бледомрке боје. Уза саму цркву, на литици стене, постојала је још једна фреска, сада уништена, на којој је највероватније био насликан арханђео Михаило.

Опширније...

 

Цркве средњовековног Трговишта

 Фото:M.Рашковић Фото:M.РашковићЦрква 1
налази се на западној периферији насеља, на уској заравни  изнад леве обале Рашке и пута који из правца Новог Пазара преко Пазаришта води за манастир Сопоћане, у подножју брда Самар огранка планине Оџева. То је била једнобродна црква  правоугаоне основе, дужине 10,20м, а ширине 6м, вероватно пресведена полуобличастим сводом без куполе. С источне стране имала је споља  тространу, а изнутра полукружну апсиду. У једној каснијој епохи, са западне стрне храма била је дозидана пространа припрата. У време када су откривени зидови цркве  били су јако засути  и релативно добро сачувани. На делу зида олтарске апсиде тада је још постојала  делимично очувана фреска  с делом архијирејског свода.

Опширније...

 

Црква у Дежеви

Фото: Б.МиловићФото: Б.МиловићДежева је удаљена око 7км од Новог Пазара у правцу северо-запад. Само име села одржало се вековима, са малим изменим, Од средњовековног назива Дежево, што је правилније, постало је временом Дежева, а река Пнућа, на којој се оно развило, данас се зове Дежевска река. Име Пнуће одржало се још само у називу потеса на Дежевској реци у области утока те реке у Рашку. Дежева је била важно место у средњем веку. За њу се везује један важан историјски догађај који се одиграо 1282. године, када је краљ Стефан Драгутин предао престо свом млађем брату  Милутину. Краљ Драгутин се одлучио на такав потез зато што је приликом лова, недалеко од града Јелеча, пао са коња и сломио ногу. Због тога је сазвао сабор у Дежеви и ту предао власт и круну брату Милутину.

Опширније...

 

Црква Лазарица

Фото:Б.МиловићФото:Б.МиловићОстаци цркве Лазарице налазе се у селу Пурће, у сливу реке Људске, код Нивог Пазара. Данас обрушеног свода, црква је сачувала основне елементе градитељства по којима се везује за скупину оближњих сличних храмова подигнутих у првој половини XVII века. Једнобродне је основе, са апсидом која је споља и изнутра полукружне основе у ширини брода.Површина њеног унутрашњег простора је 7,22 м са 3,74 м. Посвећена је св. Лазару ( Видовдану ), по коме је у народу добила назив.  У унутрашњости се уочава како низ различитих, асиметрично распоређених зиданих ниша и прозорских отвора, тако и веома уски пиластри који су одвајали олтарски простор од наоса. Почетак свода обележен је уским профилисаним венцем који се протеже целим обимом цркве. Међу сличним грађевинама, овде се истиче рука искусног и вичног мајстора, која се огледа како у прецизности размеравања грађевине тако и кроз фино клесане, правилне тесанике употребљене за зидање. Фреске нису сачуване, а истрживачко конзерваторски радови нису рађени.

Опширније...

 

Илиница

Фото:Б.МиловићФото:Б.МиловићЦрквина Илиница се налази у месту Дреноваку, између Доиновића и Вевера, недалеко од Маринице. Њени зидови одржали су се до висине свода. Зидана је од тесаног камена. На зидовима нема живописа, нити се сада може утврдити да га је било, пошто је малтер са камена сасвим скинут. Оштећени зидови указују на то да је кров давно порушен и да су кише и снегови уништили њен живопис. Под у олтару је поплочан белим мермерним плочама. У цркви се у олтарском простору налазе две добро очуване крстонце у облику путира. Црквина је једнобродна и има врата која се налазе са јужне стране.

Опширније...