Насловна страна ▼ Историја ● Купатила

Купатила

Хамам у Н.Пазару

фото: Б.Миловићфото: Б.Миловић Као један од најтипичнијих облика исламског градитељства тррба сматрати хамам, јер је то грађевина профаног, јавног карактера, грашена под знатним утицајем религије и обичаја. Зато се хамам појављује не само као функционална грађевина,што је свакако њена прва особина, већ као декоративна, па и монментална. Из тих разлога се на многим хамамима, посебно на оним већим у које можемо убројати и новопазарски, могу уочити све основне одлике истчњачког неимарства: маштовитост, која се огледа  у богатству облика и украса, умешност у решавању конструктивно – архитектонских  питња и смисао да се основна функција допуни и уоквири тако да представља потпун пријатан доживљај. Тако је са хамамима, односно са њиховим градитељима и задужбинарима, у ове крајеве стигао одјек античког духа, са чијом пропашћу је за много векова била запостављена хигијена и култура тела. Отуда оно чуђење и дивљење, помешано са збуњеношћу и одбијањем, код путника са Запада, који су у 16. И 17. Веку путовали кроз турске крајеве и оставили за собом, између осталог, и многе описе турских хамама. Ненавикнути на оваква здања, они их готово са усхићењем описују, као и призоре у њима, али опрезно закључују – да је купање лек и замерају Турцима што се купају више од једном месечно! Ипак, скицирају планове и предлажу да се '' започне са увођењем оваквих објеката и по француским кућама ''.

Опширније...